Усы жылдың 15-май сәнесинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң спорт сарайында 2019-жыл май айы Республикамызда «спорт айлығы» деп жәрияланыӯ мүнәсибети менен №3 студентлер турар жайында студент-қызлар арасында волейбол бириншилиги болып өтти.

Волейбол спорт жарысыныӊ тийкарғы мақсети студент жасларды спортқа кеӊнен тартыў, жас әўладты саламат етип тәрбиялаў, спортшы жасларды анықлаў ҳәм қоллап қуўатлаў сондай-ақ студент жаслардыӊ бос ўақытларын мазмунлы ҳәм кеўилли өткериўден ибарат.

Бул волейбол спорт жарысында ҳәр бир факультеттен қатнасқан студент-қызлар  өзлериниң шаққанлылығын ҳәм зийреклилигин көрсетип өз-ара беллести. Жарыс жуўмағында техника факультетиниң командасы сыйлы 3-орынды ийелеп жеңимпаз атанды.

Ҳақыйқатында да, бундай спорт илажларының шөлкемлестирилиўи келешегимиз болған студент жасларды еле де терең тәлим-тәрбия алыўына өзиниң унамлы тәсирин тийгизип өз нәтийжесин беретуғынлығына исенемиз.

С.Кабулова. Техника факультети 2-курс студенти