Факультет деканы

Узаков Торебек Джумабаевич
E-mail: t_uzaqov@karsu.uz;
Телефон: (+99861) 226-12-26

Жаслар менен бирге ислесиў бойынша декан орын басары

Нурниязов Сапарбай Қурбаниязович

E-mail: n.saparbay@mail.ru
Телефон: +998913071769

Оқыў ислери бойынша декан орынбасары

Пахратдинов Алпамыс

E-mail: alpamis-85@mail.ru

Телефон:+998913787602

Оқыў ислери бойынша декан орынбасары

Пурханатдинов Аман Пурханатдинович

E-mail: aman.pp@mail.ru
Телефон: +998913751221

Илимий ислер бойынша декан орынбасары

Бекимбетов Руслан Турсинбаевич

E-mail: r.bekimbetov@mail.ru
Телефон: +998906511608

Ҳаял-қызлар басланғыш шөлкеми жетекшиси

Пахратдинова Рита Өтеулиевна

E-mail: rita-paxratdinova@mail.ru
Телефон: +998906547227

Жаслар аўқамы жетекчиси

Сарсенбаев Азамат Бахтиярович

E-mail: sarsenbaev.azamat94@list.ru

Телефон: +998913899988